Certyfikaty

Produkcja betonu komórkowego Betler przebiega zgodnie z normą PN-EN 771-4:2012 pod stałym nadzorem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "CEBET". Beton komórkowy produkowany przez KP-BET Sp. z o.o. posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez COBRPB "CEBET".

Produty Betler posiadają certyfikaty Zakłądowej Kontroli Produkcji sygnowane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (zdjęcia poniżej).