Certyfikaty

Produkcja betonu komórkowego Betler przebiega zgodnie z normą PN-EN 771-4:2012 pod stałym nadzorem Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Certyfikacji, ul.Postępu 9, 02-676 Warszawa. Beton komórkowy produkowany przez KP-BET Sp. z o.o. posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Produty Betler posiadają certyfikaty Zakłądowej Kontroli Produkcji sygnowane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (zdjęcia poniżej).